Dawn Knight, Prifysgol Caerdydd (Prif Ymchwilydd y Prosiect) 

Mae Dr Dawn Knight yn Ddarllenydd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd. Hi oedd Prif Ymchwilydd prosiect CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes) ac mae'n gyd-Brif Ymchwilydd y prosiect Amrywio Rhyngweithiol Ar-lein (https://ivohub.com). Mae gan Dawn arbenigedd mewn ieithyddiaeth gorpws, dadansoddi sgyrsiau, rhyngweithio digidol a chyfathrebu heb eiriau ac mae'n gyn-Gadeirydd Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain (BAAL). Dawn yw Prif Ymchwilydd prosiect FreeTxt/TestunRhydd. 

Paul Rayson, Prifysgol Caerhirfryn (Cyd-Ymchwilydd ar y prosiect)

Mae'r Athro Paul Rayson yn gweithio yn yr Ysgol Cyfrifiadura a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Caerhirfryn, ac mae'n Gyfarwyddwr ar ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol UCREL sy'n gwneud gwaith ymchwil mewn ieithyddiaeth gorpws a phrosesu iaith naturiol (NLP). Un ffocws hirdymor i’w waith yw defnyddio NLP semantig amlieithog mewn amgylchiadau eithafol lle mae iaith yn swnllyd e.e. mewn amrywiadau hanesyddol, i ddysgwyr, llafar, e-bost, negeseuon testun, ymhlith eraill.

Mahmoud El-Haj, Prifysgol Caerhirfryn (Cyd-Ymchwilydd ar y prosiect)

Mae’r Dr Mahmoud El-Haj (Mo) yn Ddarlithydd NLP ym maes Cyfrifiadureg yn Ysgol Cyfrifiadura a Chyfathrebu Prifysgol Caerhirfryn. Enillodd Mo PhD mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Essex am ei ymchwil ynghylch Crynhoi Mwy nag un Ddogfen ar y Pryd. Mae’n ymwneud yn bennaf â Chrynhoi, Echdynnu Gwybodaeth, NLP Ariannol ac NLP amlieithog mewn sawl iaith megis Saesneg, Arabeg, Sbaeneg, Portiwgaleg a Chymraeg. Mae ganddo ddiddordeb mewn ieithoedd heb ddigon o adnoddau ac adeiladu setiau data NLP.  

Ignatius Ezeani, Prifysgol Caerhirfryn (Cydymaith Ymchwil ar y prosiect)

Mae’r Dr Ignatius Ezeani yn Uwch Gydymaith Addysgu/Ymchwil ym Mhrifysgol Caerhirfryn. Mae ganddo ddiddordeb mewn defnyddio dulliau NLP i ddatblygu adnoddau ar gyfer ieithoedd llai eu hadnoddau megis Igbo a’r Gymraeg. Mae’n ymwneud ag addasu offer a dulliau cyfredol NLP yn effeithlon i lunio systemau ar gyfer gorchwylion penodol mewn ieithoedd llai eu hadnoddau.

Steve Morris, Prifysgol Caerdydd (Cydymaith Ymchwil Hŷn)

Mae Steve Morris yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe lle gweithiodd gynt fel Athro Cysylltiol mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol a'r Gymraeg. Ynghyd â Dr Dawn Knight a'r Athro Tess Fitzpatrick, roedd yn gyd-luniwr prosiect CorCenCC (Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes) lle roedd hefyd yn Gyd-Ymchwilydd. Prif ganolbwynt ei waith o hyd yw'r rhyngwyneb rhyngddisgyblaethol rhwng Ieithyddiaeth Gymhwysol a'r Gymraeg.

Yn ôl i'r brig

Grŵp Cynghori'r Prosiect

  • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru
  • Cadw
  • National Museum Wales
  • Emyr Davies, CBAC | WJEC
  • Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr, Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Yn ôl i'r brig

Cydnabyddiaeth Ariannu

Ariennir y prosiect hwn, sy'n rhedeg o 2022-2023, gan yr AHRC.